Vacancies and Application form

Achternaam(*)
Invalid Input

Voornaam(*)
Invalid Input

Adres(*)
Invalid Input

Telefoonnummer(*)
Invalid Input

Geboortedatum
Invalid Input

Nationaliteit
Invalid Input

Status
Invalid Input

Rijbewijs
Invalid Input

Vervoersmiddelen
Invalid Input

Plaats
Invalid Input

E-mailadres(*)
Invalid Email

Plaats
Invalid Input

ID-nummer
Invalid Input

Aantal Kinderen
Invalid Input

Rijbewijsnr
Invalid Input

Werkervaring (begin met huidige of laatste werkgever)

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Opleidingen: begin met voortgezetonderwijs (lager onderwijs overslaan)

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Talenkennis

Nederlands
Invalid Input

Engels
Invalid Input

Spaans
Invalid Input

Portugees
Invalid Input

Chinees
Invalid Input

Algemeen

Naar welke functie solliciteert u?
Invalid Input

Heeft u bezwaar om buiten het normale werkrooster werkzaamheden te verrichten?
Invalid Input

Noem en omschrijf eventueel verzuim van drie (3) opeenvolgende werkdagen in uw vorige baan in de afgelopen drie (3) jaren.
Invalid Input

Wordt u vaak ziek?
Invalid Input

Gebruikt u alcohol?
Invalid Input

Rookt u?
Invalid Input

Noem twee van uw favoriete T.V.- en Radioprogramma's.

T.V.1
Invalid Input

Radio1
Invalid Input

T.V.2
Invalid Input

Radio2
Invalid Input

Datum waarop u zou kunnen beginnen.
Invalid Input

Gewenste salaris
Invalid Input

Wat zijn uw hobbies?
Invalid Input

Doet u aan sport / welke?
Invalid Input

Hoeveel uren per week besteedt u aan uw hobbies, sport en overige activiteiten?
Invalid Input

Contactlenzen
Invalid Input

Gezondheidsbril
Invalid Input

Bent u de afgelopen vijf (5) jaar in aanraking geweest met de politie / justitie, anders dan voor een verkeersovertreding?
Invalid Input

Indien u bovengenoemde vraag met Ja heeft beantwoord, gaarne een korte omschrijving geven. (U wordt niet uitgesloten voor een baan wegens aanraking met de politie of justie)
Invalid Input

Heeft u eerder ervaring gehad met ons bedrijf? Zo ja geef een beschrijving op welk gebied.
Invalid Input

Zijn er kennissen of familieleden die bij Hatramij gewerkt hebben?
Invalid Input

Zo ja wie?
Invalid Input

Ik verklaar dat bovenstaande informatie zoals door mij is verstrekt op waarheid berust en volledig is. Ik begrijp en ga ermee accoord dat elke misvatting in deze sollicitatie, valse verklaring of verwijzen van infomatie aanleiding geeftt voor directe beëindiging van het dienstverband. Ik machtig hierdoor Hatramij om alle relevante informatie m.b.t. mijn sollicitatie in te winnen bij mijn vorige werkgever(s), voorzover voorgaande vragen m.b.t. dit onderwerp met Ja beantwoord zijn, school en andere persoonlijke referenties alsmede van justitiële autoriteiten als ik betrokken ben geweest bij een misdaad in de afgelopen vijf (5) jaren. Ik begrijp dat het bedrijf mij geen garantie kan bieden voor een volledige dagtaak en dat het bedrijf zelf kan bepalen waar ik op een bepaalde moment ingezet kan worden en dat de werktijden kunnen afwijken van mijn oorspronkelijk werkrooster.

Vul de security code in(*)
Invalid Input